ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองนาเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010097
PERCODE 6 หลัก680095
กระทรวง 10 หลัก1041680095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)nongnacharoen
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0885726153
อีเมล์แอดเดรสnongbuangoentong _school @hotmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2958632184
Longitude
102.915834188

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน