ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองไผ่หนองหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010096
PERCODE 6 หลัก680094
กระทรวง 10 หลัก1041680094
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่หนองหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphainonghin
หมู่ที่1
ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-207228
อีเมล์แอดเดรสnutchrin2516@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2540246
Longitude
102.8912817

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน