ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเก่าน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010094
PERCODE 6 หลัก680084
กระทรวง 10 หลัก1041680084
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเก่าน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAONOI
หมู่ที่7
ถนนซอยมหาโคตร
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042126040
อีเมล์แอดเดรสmanonschool2023@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.43881
Longitude
102.797383

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน