ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงอุดม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010092
PERCODE 6 หลัก680019
กระทรวง 10 หลัก1041680019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)bandongudom
หมู่ที่5
ถนนรอบเมือง - บ้านหนองใส
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042223430
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4052282575
Longitude
102.82253623

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน