ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010091
PERCODE 6 หลัก680017
กระทรวง 10 หลัก1041680017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042223184
อีเมล์แอดเดรสdongudom@outlook.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3826343
Longitude
102.83531564

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน