ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านพรสวรรค์
รหัส
SMIS 8 หลัก41010090
PERCODE 6 หลัก680108
กระทรวง 10 หลัก1041680108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Banpronsawan
หมู่ที่14
ถนนนิตโย
หมู่บ้าน
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042290407
อีเมล์แอดเดรสronnapum1011@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3766822
Longitude
102.8571619

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน