ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010087
PERCODE 6 หลัก680103
กระทรวง 10 หลัก1041680103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแก
ชื่อ (อังกฤษ)Nonggae
หมู่ที่6
ถนนอุดร - สกล
หมู่บ้าน
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0891562871
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680104
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3510871223
Longitude
102.924681102

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน