ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010077
PERCODE 6 หลัก680031
กระทรวง 10 หลัก1041680031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbua
หมู่ที่7
ถนนอุดร-เพ็ญ
หมู่บ้าน
ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0821140121
อีเมล์แอดเดรสิboodawong@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.472342
Longitude
102.903231

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน