ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบุนาหล่ำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010075
PERCODE 6 หลัก680030
กระทรวง 10 หลัก1041680030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบุนาหล่ำ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongboo-nalum
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4295153377
Longitude
102.81706471

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน