ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเลื่อม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010071
PERCODE 6 หลัก680013
กระทรวง 10 หลัก1041680013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลื่อม
ชื่อ (อังกฤษ)banluam
หมู่ที่1
ถนนอุดร - เชียงยืน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเลื่อม
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042124158
อีเมล์แอดเดรสwichuda.aoao@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4287241715
Longitude
102.761796373

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน