ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหลุบหวายป่าขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010069
PERCODE 6 หลัก680060
กระทรวง 10 หลัก1041680060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลุบหวายป่าขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Loobwaipakham
หมู่ที่2
ถนนอุดร - หนองแสง
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.banluamschool.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2257523
Longitude
102.742202783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน