ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010068
PERCODE 6 หลัก680059
กระทรวง 10 หลัก1041680059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ผ่านศึกสงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)panserksongcrok
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0935524126
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.295249
Longitude
102.733812

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน