ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010067
PERCODE 6 หลัก680058
กระทรวง 10 หลัก1041680058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ชื่อ (อังกฤษ)JC.BANINPLANG
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสphansueksongkho@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680059&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2635923
Longitude
102.7402862

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน