ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010066
PERCODE 6 หลัก680036
กระทรวง 10 หลัก1041680036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Banseeboonruang
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220234
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.jcbaninplang.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3127814363
Longitude
102.742597591

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน