ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านตาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010062
PERCODE 6 หลัก680025
กระทรวง 10 หลัก1041680025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาด
ชื่อ (อังกฤษ)ฺBantad School
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042214156
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.31003
Longitude
102.78683

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน