ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองตูม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010058
PERCODE 6 หลัก680007
กระทรวง 10 หลัก1041680007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตูม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban NongToom
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042123104
อีเมล์แอดเดรสbanjunsiwilaischool@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680004
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3547777
Longitude
102.7793683

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน