ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010056
PERCODE 6 หลัก680023
กระทรวง 10 หลัก1041680023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)DONGKENG
หมู่ที่4
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680024
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3507459028
Longitude
102.829188108

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน