ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านพรานเหมือน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010055
PERCODE 6 หลัก680082
กระทรวง 10 หลัก1041680082
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรานเหมือน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpranmuan
หมู่ที่2
ถนนอุดร-บ้านผือ
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042 206368
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5333557336
Longitude
102.768526668

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน