ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดู่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010053
PERCODE 6 หลัก680080
กระทรวง 10 หลัก1041680080
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Bandoo
หมู่ที่5
ถนนอุดรธานี-บ้านผือ
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสmeoy_m28@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5489230098
Longitude
102.718171699

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน