ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010052
PERCODE 6 หลัก680079
กระทรวง 10 หลัก1041680079
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขาว
ชื่อ (อังกฤษ)BaanKhaw School
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042218166
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5544233616
Longitude
102.790879268

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน