ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเม่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010051
PERCODE 6 หลัก680078
กระทรวง 10 หลัก1041680078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเม่น
ชื่อ (อังกฤษ)Banmen
หมู่ที่7
ถนนมิตรภาพ
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbaankhaw@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680079
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5657137543
Longitude
102.800970599

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน