ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010050
PERCODE 6 หลัก680099
กระทรวง 10 หลัก1041680099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAIYAPRONMITTAPAPTI 67
หมู่ที่14
ถนนอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042207593
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680078&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3043094702
Longitude
102.857494298

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน