ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010045
PERCODE 6 หลัก680041
กระทรวง 10 หลัก1041680041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakdongsongsermtum
หมู่ที่12
ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042201067
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3614163416
Longitude
102.698221207

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน