ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาแอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010041
PERCODE 6 หลัก680051
กระทรวง 10 หลัก1041680051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแอง
ชื่อ (อังกฤษ)bann na-ang
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042201046
อีเมล์แอดเดรสchumchonnikom2school@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3925280795
Longitude
102.705457807

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน