ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010033
PERCODE 6 หลัก680072
กระทรวง 10 หลัก1041680072
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHONYAITHONNOY
หมู่ที่7
ถนนอุดร-บ้านดุง
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0909131715
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5519275413
Longitude
102.818311745

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน