ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010032
PERCODE 6 หลัก680071
กระทรวง 10 หลัก1041680071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 92
หมู่ที่1
ถนนมิตรภาพ
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042218180
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www. udn1.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5509200866
Longitude
102.800445557

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน