ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010029
PERCODE 6 หลัก680089
กระทรวง 10 หลัก1041680089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnakwang putanasuksa
หมู่ที่1
ถนนnakwang
หมู่บ้าน
ตำบลนากว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042129429
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680090
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5073708991
Longitude
102.759098227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน