ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ่อน้อยประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010025
PERCODE 6 หลัก680115
กระทรวง 10 หลัก1041680115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อน้อยประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bonoiprachasan
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220230
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4797376197
Longitude
102.715961337

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน