ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองตอสูงแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010024
PERCODE 6 หลัก680114
กระทรวง 10 หลัก1041680114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตอสูงแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongto Sungkan School
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.460652
Longitude
102.737368

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน