ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านอีหลุ่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010018
PERCODE 6 หลัก680111
กระทรวง 10 หลัก1041680111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอีหลุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banelung
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0809021893
อีเมล์แอดเดรสBanjumpaschool.Udon1@gmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/BanjumpaSchool
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4538866588
Longitude
102.673704204

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน