ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเชียงพิณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010015
PERCODE 6 หลัก680056
กระทรวง 10 หลัก1041680056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงพิณ
ชื่อ (อังกฤษ)Banchiangpin
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042263708
อีเมล์แอดเดรสwichian25600000@gmail.com
เว็บไซต์http://portal.bopp-obec.info/obec2560
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4178203553
Longitude
102.725282425

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน