ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010011
PERCODE 6 หลัก680049
กระทรวง 10 หลัก1041680049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoksaartsriburapha school
หมู่ที่10
ถนนบ้านโคกสะอาด
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042248892
อีเมล์แอดเดรสnongsawan0012@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680053
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3820615
Longitude
102.6023884

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน