ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010010
PERCODE 6 หลัก680048
กระทรวง 10 หลัก1041680048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bannasomboon school
หมู่ที่8
ถนนอุดรธานี-เขื่อนห้วยหลวง
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkoksaart@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680049
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.355665253
Longitude
102.640559661

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน