ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010008
PERCODE 6 หลัก680046
กระทรวง 10 หลัก1041680046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsrangtonengchagpin 3
หมู่ที่6
ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-214513
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680047www.NIKOM5.COM
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3226280651
Longitude
102.649437189

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน