ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนหวาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010006
PERCODE 6 หลัก680070
กระทรวง 10 หลัก1041680070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonwai
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสระ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnikom3_18@hotmail.com
เว็บไซต์www.nikom3udn1.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4478795
Longitude
102.8130964

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน